1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Oxford Fajar] Kamus Bergambar Generasi Baharu KSSR (Bahasa Mayalsia Jawi Bahasa Arab Bahasa Inggeris) Edisi ke 9

[TOPBOOKS Oxford Fajar] Kamus Bergambar Generasi Baharu KSSR (Bahasa Mayalsia Jawi Bahasa Arab Bahasa Inggeris) Edisi ke 9

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834722043

RM 20.95


  • Lebih Daripada 3000 ENTRI Yang Disusun Secara Sistematik Dan Menepati Keperluan Murid-murid Pada Peringkat Rendah
  • Mengandungi 104 Topik Yang Relevan Dengan Pembelajaran Murid-murid
  • Padanan Bahasa Melayu-Jawi-Bahasa Arab-Bahasa Inggeris Untuk Setiap Hari
  • Sebutan Arab Dlam Tulisan Rumi Untuk Membimbing Sebutan Murid-murid
  • Pemenggalan Kata Entri Bahasa Melayu Mengikut Sebutan
  • 22 Tema Yang Digarap Mengikut Persekiran Murid-murid
  • Indeks Disediakan Untuk Memudahkan Murid-murid Membuat Rujukan- Sebagai Kamus Mini (Bahasa Malaysia-Bahasa Arab), Dsusun Mengikut Urutan Abjad Dan Mudah Untuk Mendapatkan Terjemahannya Dalam Bahasa Arab

Unit  :  23
Page  :  176
Size  :  19 X 26 (W X H CM)