1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Revisi Cepat SPM Biology Form 4 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Revisi Cepat SPM Biology Form 4 5 KSSM (2022)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789670000411

RM 21.90


 • Nota Grafik berwarna 
 • Nota yang ringkas, tepat dan padat 
 • Info Dinamik dan kod QR memuatkan maklumat tambahan 
 • Semak Cepat yang menguji pemahaman dan pengetahuan 
 • Peta Pemikiran i-THINK untuk revisi pantas dan mempertingkat tahap pemahaman murid 
 • Contoh Terkerja, Kesilapan Umum dan Keadah Alternatif membantu murid memahami sesuatu topik dengan mudah
 • Aktiviti PAK-21 yang memperkukuhan pengetahuan tentang konsep dan teori matematik
 • Praktis Sumatf berorientasikan soalan-soalan SPM 
 • Soalan berasakan Kemahiran Berfikir Aras Tingi (KBAT) merangsang pemikiran kritis dan kreatif
 • Kertas Model SPM yang memenuhi format pepriksaan SPM terkini
 • Jawapan untuk rujukan dan semakan 

Unit :
> Form 4 : 15
> Form 5 : 13
Page : 428
Size : 15 X 22 (W X H CM)