1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Penulisan Bahasa Melayu IMBaKU Tingkatan 1 2 3 (2023)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Penulisan Bahasa Melayu IMBaKU Tingkatan 1 2 3 (2023)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9786297502632

RM 16.50


Ciri-ciri Istimewa Buku :

  • Menepati Format Penulisan Bahasa Melayu Yang Terkini
  • Mengandungi Contoh Penulisan Bahagian C (Kertas 1) Serta Bahagian A Dan Bahagian B (Kertas 2)
  • Memenuhi Keperluan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menyediakan 2 Set Praktis Sumatif
  • Cadangan Jawapan Untuk Semakan

Unit  :  14
Page  :  236
Size  :  19 X 25 (W X H CM)