1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Telaga Biru] Skor Mumtaz PT3 Muzakkirat Syariah Tingkatan 1

[TOPBOOKS Telaga Biru] Skor Mumtaz PT3 Muzakkirat Syariah Tingkatan 1

Publisher: Telaga Biru (Mehraj)
ISBN: 9789673883332

RM 14.80


SIRI TERJEMAHAN KBD/KBT disusun untuk membantu pelajar-pelajar agar lebih mudah memahami dan menguasai subjek-subjek Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Hal ini kerana subjek-subjek tersebut sudah tentu memerlukan pelajar-pelajar menguasai Bahasa Arab dan memahami istilah-istilah penting dalam subjek untuk menguasainya. Justeru, diharapkan penerbitan buku ini memudahkan pelajar-pelajar membuat ulangkaji dengan lebih pantas dan berkesan.

Mata pelajaran yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) meliputi subjek usuluddin, al-Syariah, Manahij al-Ulum al-Islamiyah, al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah. Manakala mata pelajaran yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) meliputi subjek Hif al-Quran dan Maharat al-Quran.

Telaga Biru kini telah mengorak langkah setapak lagi dengan menubuhkan Unit Telaga Biru Education. Unit ini ditugaskan untuk menerbitkan pelbagai buku rujukan dan latihan yang berteraskan pendidikan pada peringkat Pra Sekolah, UPKK, Sekolah Menengah (PT3 & STPM) dan Pengajian Tinggi yang menarik dan berkualiti.

 

Unit: 14
Page: 178
Size: 26 x 19 ( H x W cm)