1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Telaga Biru] Kamus Bergambar Pintar Soleh (Arab Jawi English Bahasa)

[TOPBOOKS Telaga Biru] Kamus Bergambar Pintar Soleh (Arab Jawi English Bahasa)

Publisher: Telaga Biru (Mehraj)
ISBN: 9789675102349

RM 23.00


Telaga Biru - Rujukan terbaik untuk Pencinta Bahasa Syurga

 • Memenuhi keperluan pembelajaran bahasa Arab pra sekolah, sekolah rendah dan menengah
 • Panduan untuk pelancong atau pelajar ke negara-negara Arab
 • Disusun mengikut tema harian
 • Ilustrasi yang menarik dan berwarna-warni berdasar tema yang disusun secara sistematik bagi memudahkan pemahaman.
 • Nilai tambah berupa ayat al-Quran, hadis, doa, zikir dan selawat mengikut topik untuk renungan dan amalan
 • Contoh ayat bahasa Arab untuk setiap kata kerja yang diberikan
 • Pecahan kata kerja (tasrif) bahasa Arab untuk kata kerja silam, masa kini dan arahan
 • Kaedah Tapak Tangan untuk pecahan kata kerja
 • Timbangan kata kerja dalam bahasa Arab berserta contoh kata kerja dan contoh ayat
 • Ucapan harian yang biasa diucapkan di kalangan orang Arab serta cara membalasnya
 • Padanan peribahasa Arab dengan peribahasa Melayu dan inggeris

Unit:16
Page:188
Size:26 x 19 (H x W cm)