1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Nexus Sukses SPM KBSM Pendidikan Islam Tingkatan 4,5

Nexus Sukses SPM KBSM Pendidikan Islam Tingkatan 4,5

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789835990724

RM 26.90 RM 29.90


Nexus Sukses SPM diterbitakn khusus sebagai bahan studi dan revisi untuk melonjakkan prestasi ke tahap yang tertinggi. Termuat di dalamnya bahan nota yang tuntas dengan penerangan yang bernas lagi jelas. Bahan-bahan ini diperkaya juga dengan input berupa ilustrasi serta gambar rajah yang cukup berfungsi. Selain itu, setiap topik turut disertai tip peperiksaan dan diakhiri dengan soalan berformat peperiksaan pelbagai aras yang berkualiti. Untuk memudahkan penyemakan dan penilaian pencapaian, jawapan ada disediakan. Segalanya ini dipersembahkan secara terancang agar benar-benar mesra pelajar.

   Pengolahan isi dan persembahan buku ini disediakan mengikut Buku Teks, Huraian Sukatan Pelajaran, format SPM dan keperluan SPM terkini. Tidak kurang hebatnya, buku ini disediakan oleh guru yang berpengalaman luas dan pengajaran, penulisan buku, serta penyemakan kertas peperiksaan.

Unit: 74
Muka Surat: 398
Saiz: 20X27 (WxH cm)