1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Kertas Model Pra-PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 1 -2019

Kertas Model Pra-PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 1 -2019

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837710399

RM 4.05 RM 4.50


  • Berdasarkan Format & Item Contoh PT3 Mulai 2019
  • Setiap Kertas Model memenuhi piawai Format Instrumen dan Item Contoh daripada Lembaga Peperiksaan
  • Setiap set dapat dileraikan 
  • Rupa Bentuk, format dan piawai soalan berdasarkan Item Contoh

Size: 19 x 26 ( W x H cm)