1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Kamus Dasar Tribahasa Bergambar Pintar Tahap 1 KSSR

[TOPBOOKS Sasbadi] Kamus Dasar Tribahasa Bergambar Pintar Tahap 1 KSSR

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837704336

RM 14.90


Disertai 22 Halaman Gambar Bertema

Bahasa Melayu - Bahasa Inggeris - Bahasa Arab

Berdasarkan Senarai Perbendaharaan Kata KSSR

Lebih daripada 2000 patah kata dasar dan kata terbitan

Lebih daripada 1000 ilustrasi berwarna-warni

DWIVERSI

Rumi-Jawi

Berdasarkan senarai Perbendaharaan Kata Bahasa Melayu Tahap 1 KSSR

Dimuatkan kata-kata lain yang dalam lingkungan pengetahuan, pengalaman, dan kebolehan anak-anak sebagai tambahan.

Berisi lebih daripada 2000 patah kata dasar dan kata terbitan yang ditunjukkan dengan warna berbeza

Disertakan lebih daripada 1000 ilustrasi berwarna-warni yang dapat mendukung makna sesuatu kata

Menggunakan bahasa baku agar anak-anak terdidik dengan bahasa yang baik

Dibina struktur ayat yang mudah sebagai contoh penggunaan sesuatu kata di samping untuk mendukung maknanya

  • Anggota Badan
  • Peralatan di Rumah
  • Haiwan
  • Buah-Buahan
  • Sayur-Sayuran
  • Pengangkutan
  • Pekerjaan
  • Pakaian

Page : 243
Size : 16 x 21 ( W x H cm )