1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Galus Bitara PT3 Matematik Tingkatan 2 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Galus Bitara PT3 Matematik Tingkatan 2 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837726673

RM 8.90


  • Soalan-soalan disusun mengikut topik
  • Soalan diolah ke arah peperiksaan
  • Setiap praktis dibina secara terancang dan berpandu
  • Nota ringkas dan rumus penting untuk rujukan murid
  • Contoh berserta langkah penyelesaian disediakan untuk membantu murid menjawab soalan

Unit : 13
Page : 108
Size : 21 x 27 (W x H) cm