1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Galus Bitara PT3 Matematik Tingkatan 1 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Galus Bitara PT3 Matematik Tingkatan 1 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837726666

RM 8.90


  • Soalan-soalan disusun mengikut topik
  • Soalan diolah ke arah peperiksaan
  • Setiap praktis dibina secara terancang dan berpandu
  • Nota ringkas dan rumus penting untuk rujukan murid
  • Contoh berserta langkah penyelesaian disediakan untuk membantu murid menjawab soalan

Unit : 13

Page : 108

Size : 21 X 27 (W X H) cm