1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Edisi Ke-11 Sekolah Rendah KSSR

[TOPBOOKS Sasbadi] Kamus Lengkap Peribahasa Bergambar Edisi Ke-11 Sekolah Rendah KSSR

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837711846

RM 10.90


Koleksi 815 Peribahasa Melayu dengan Maksud & Ayat Contoh!

  • Simpulan Bahasa 
  • Perumpamaan 
  • Pepatah 
  • Bidalan 
  • Bandingan
  • Kata - kata Hikmat

16 Halaman Bahan Ekstra 

  • Kamus Mini Sinonim
  • Kamus Mini Antonim

Menepati Keperluan UPSR Terkini

Unit: 12
Page: 228
Size: 16 x 21 ( W x H cm )