1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Belajar Bahasa Arab 4

Belajar Bahasa Arab 4

Publisher: MBQ Books
ISBN: 9789830721330

RM 4.05 RM 4.50


Siri ini memperkenalkan asas pembelajaran bahasa Arab bermula daripada peringkat mengenal abjad dan nombor berserta sebutannya, sehingga peringkat membaca dan menulis. Ilustrasi yang menarik turut disediakan bagi menambahkan minat pelajar. Setiap perkataan yang dipilih disertakan juga dengan transliterasi (panduan cara sebutan) dalam tulisan Rumi. Selain bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu juga disediakan bagi membantu pelajar menguasai ketiga-tiga bahasa serentak. 

Unit : 29
Muka Surat : 30
Saiz : 19 x 26 (W x H cm)