1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [PNI Neuron] Pembelajaran Holistik UPSR Pendidikan Islam Tahun 4, 5 & 6 KSSR Peta Minda Visual & Komik

[PNI Neuron] Pembelajaran Holistik UPSR Pendidikan Islam Tahun 4, 5 & 6 KSSR Peta Minda Visual & Komik

Publisher: PNI Neuron
ISBN: 9789673518838

RM 19.95


-  Fakta ,konsep,idea dan nota penting dipersembahkan dalam bentuk Peta Minda Visual selaras dengan saranan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan Kemahiran Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan Kemahiran   Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
- Kaedah penyampaian menarik dan sistematik untuk memangkin memori pelajar.
- Dilengkapi soalan dan aktiviti KBAT.
- Menggalakkkan pembelajaran secara Holistik dsn merangsang minda dengan menghubungkaitkan maklumat.
  • Unit: 21
  • Page: 208
  • Size: 19 x 26 (W x H cm)