1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PNI Neuron] Pembelajaran Holistik Peta Minda Visual & Komik UPSR Sains Tahun 4, 5 & 6 KSSR

[TOPBOOKS PNI Neuron] Pembelajaran Holistik Peta Minda Visual & Komik UPSR Sains Tahun 4, 5 & 6 KSSR

Publisher: PNI Neuron
ISBN: 9789674861087

RM 23.95


Unit : 34
Page :248
Size : 19 x 26 ( W x H cm )

-Fakta, konsep, idea dan nota penting dipersembahkan dalam bentuk Peta Minda Visual selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
- Kaedah penyampaian menarik dan sistematik untuk memangkin memori pelajar.
- Dilengkapi dengan aktiviti Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
- Menggalakkan pembelajaran secara holistik dan merangsang minda dengan menghubungkaitkan maklumat.