1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [PEP] Tes Topikal Visi SJKC Bahasa Malayu Tahun 3 KSSR Semakan 巧思单元评审国文3年级

[PEP] Tes Topikal Visi SJKC Bahasa Malayu Tahun 3 KSSR Semakan 巧思单元评审国文3年级

Publisher: PEP
ISBN: 9789672266433

RM 5.90


Keistimewaan buku ini:

  • Berasaskan tema dalam buku teks terkini
  • Mengukuhkan kefahaman murid terhadap Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR Semakan)
  • Ditulis dalam bentuk aneka soalan
  • Soalan merangkumi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan i-Think

Menepati tema dalam buku teks

Berdasarkan KSSR Semakan

Latihan berbentuk aneka soalan

Soalan merangkumi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Jawapan yang lengkap disediakan

Unit: 8
Page: 74
Size: 26 x 19 (H x W cm)