1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 2B KSSR Semakan (2021)

[TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 2B KSSR Semakan (2021)

Publisher: PEP
ISBN: 9789672297680

RM 5.90


  • Menepati kehendak KSSR Semakan dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
  • Praktis Kendiri berpandukan unit-unit dalam buku teks
  • Soalan berkonsepkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Bijak Fikir

Unit: 12
Page: 58
Size: 19 x 26 (W x H cm)