1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 3A KSSR Semakan 一课一习单元练习国文3A年级

[TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 3A KSSR Semakan 一课一习单元练习国文3A年级

Publisher: PEP
ISBN: 9789672266020

RM 4.90


Berpandukan buku teks dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan(KSSR Semakan)

Praktis Kendiri membimbing murid-murid menguasai kemahiran asas

Praktis PraUPSR menbantu murid-murid memahami konsep UPSR

Penilaian Pertengahan Tahun disediakan

Jawapan lengkap disediakan

  • Menepati kehendak KSSR Semakan dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran(DSKP)
  • Praktis Kendiri dan Praktis PraUPSR berpandukan unit-unit dalam buku teks
  • Soalan berkonsepkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Bijak Fikir

Berdasarkan Buku Teks Terkini

Unit:4
Page:54
Size: 19 x 26 cm (H x W cm)