1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 2A KSSR Semakan

[TOPBOOKS PEP] Latihan Lengkap Unit SJKC Bahasa Melayu Tahun 2A KSSR Semakan

Publisher: PEP
ISBN: 9789672330189

RM 5.90


  • Menepati kehendak KSSR Semakan dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
  • Praktis Kendiri berpandukan unit-unit dalam buku teks
  • Berdasarkan Buku Teks Terkini
  • Soalan berkonsepkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan Bijak Fikir
  • Latih Diri disediakan 
  • Jawapan lengkap disediakan 

Unit: 6
Page: 58
Size: 19 x 26 (W x H cm)