1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Transformasi Penulisan Bahasa Malaysia SPM

[TOPBOOKS Pelangi] Transformasi Penulisan Bahasa Malaysia SPM

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789830073101

RM 12.95


TRANSFORMASI  PENULISAN Bahasa Malaysia SPM memberikan ilmu mengarang dan latihan yang komprehensif bagi Bahagian A dan Bahagian B Kertas 1 Bahasa Malaysia SPM. Kandungan buku ini menampilkan ciri-ciri eksklusif yang sememangnya mampu mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran penulisan karangan murid.

  • Topik dan Skop Perbincangan - Mendedahkan pengetahuan asas penulisan.
  • Pembinaan Perenggan Pendahuluan dan Penutup Karangan - Membimbing murid ke arah penulisan karangan yang menarik.
  • Pengolahan Idea Penulisan Karangan dan Pembinaan Perenggan - Memandu murid mempersembahkan karangan dengan pelbagai pendekatan.
  • Struktur Binaan Karangan - Menjelaskan proses menautkan perenggan-perenggan dalam karangan.
  • Model Karangan - Murid dapat meneliti aspek-aaspek ilmu mengarang.
  • Praktis Berpandu - Latihan kendiri yang disertakan panduan jawapan.
  • Penulis - Berpengalaman luas dalam pengajaran bidang ini.
Bab : 8
Muka Surat : 200
Saiz : 18 x 23 ( W x H cm )