1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Praktis Masteri STPM Nota & Latihan Pengajian Am

Praktis Masteri STPM Nota & Latihan Pengajian Am

Publisher: Pelangi
ISBN: 9789830085401

RM 14.40 RM 15.95


  • Skim pentaksiran 
  • Jadual analisis
  • Strategi menjawab
  • Nota imbas
  • Praktis infografik
  • Praktis bimbingan 
  • Senarai semak praktis 
  • Kertas model STPM
  • Jawapan lengkap

Unit: 5
Pages: 138
Size: 20x27(WxH cm)