1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Praktis Masteri STPM Nota & Latihan Geografi

Praktis Masteri STPM Nota & Latihan Geografi

Publisher: Pelangi
ISBN: 9789830085432

RM 13.50 RM 14.95


  • Skim pentaksiran
  • Jadual analisis 
  • Strategi menjawab
  • Nota imbas
  • Praktis infografik
  • Praktis bimbingan
  • Senarai semak praktis
  • Kertas model STPM
  • Jawapan lengkap

Unit: 8
Pages: 116
Size: 20x27(WxH cm)