1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Perfect PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5 KSSR (2021)

[TOPBOOKS Pelangi] Perfect PBD Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5 KSSR (2021)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672930341

RM 8.35


Siri Perfect PBD ini diterbitkan khusus untuk membantu murid cemerlang dalam Pentaksiran Bilik Darjah (PBD), dengan merujuk Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

  • Berdasarkan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi dalam DSKP.
  • Merangkumi tahap penguasaan 1-6
  • Mengikut urutan bab/unit dalam buku teks
  • Mengolah pelbagai bahan aktiviti PAK-21 berdasarkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan (PDPC) di dalam kelas.
  • Menerapkan konsep KBAT & i-THINK.
  • Pentaksiran sumatif disertakan untuk menilai pencapaian murid secara keseluruhan

Unit: 13
Page: 104
Size: 19 x 27 (W x H cm)