1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Pelangi] Module & More Matematik Tingkatan 5 KSSM Dwibahasa

[Pelangi] Module & More Matematik Tingkatan 5 KSSM Dwibahasa

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789830090153

RM 11.35


Ciri-ciri hebat
 • Nota penting

Diselitkan dalam teks untuk ulang kaji efektif sesuatu konsep.

 • Contoh tekerje

Menunjukkan langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan secara sistematik

 • Tugasan

Mengukuhkan pembelajaran melalui pelbagaimpraktis untuk memastikan penguasaan konsep penting

 • KBAT/i-THINK

Menerapkan keperluan terkini melalui peta i-THINK dan sudut KBAT

 • Praktis SPM

Menyediakan latihan berorientasikan peperiksaan di akhir bab.

 • Soalan klon SPM &MRSM

Mendedahkan murid kepada soalan berpiawai SPM

 • Kesalahan lazim

Menunjukan kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid.

 • Jawapan lengkap 

Membantu murid meyemak jawapan untuk membina keyakinan diri.

 • Dwibahasa/Bilingual
Meningkatan pemahaman teks melalui pengunaan bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
 • Unit : 10
 • Page :198
 • Size : 22 x 27 (WxH)