1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Perniagaan Tingkatan 4 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Perniagaan Tingkatan 4 5 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672779476

RM 30.95


FOCUS SPM KSSM Tingkatan 4 . 5 - siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Revisi
 • Infografik
 • Kata kunci
 • Peta Konsep
 • info perniagaan
 • Nota komprehensif
 • Glosari
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis Sumatif
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan Lengkap
Ciri-Ciri Ekstra
 • Cabaran KBAT
 • PAK-21
 • Aktiviti
 • Kod QR
 • Aplikasi Harian
 • Panduan kertas kerja projek

Unit : 11

Page : 340

Size : 19 x 26 (W x H) cm