1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image FOCUS Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 -2015

FOCUS Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4 -2015

Publisher: Pelangi
ISBN: 9789830063379

RM 11.65 RM 12.95


FOCUS Tahun 4 merupakan siri buku rujukan yang diterbitkan khusus untuk murid meningkatkan pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi pada peringkat sekolah rendah. Siri ini meliputi kurikulum yang terkini dan mengambil pendekatan yang baharu selaras dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

  • Infografik
  • Galeri i-THINK
  • Fokus Bab
  • Peta Konsep
  • Kata Kunci
  • Praktis Formatif PBS
  • Praktis Sumatif PBS
  • Kertas Pentaksiran PBS
  • Jawapan Lengkap
Unit : 5
Muka Surat : 88
Saiz : 19 x 26 (W x H cm)