1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Focus PT3 Tatabahasa KSSM Tingkatan 1.2.3

Focus PT3 Tatabahasa KSSM Tingkatan 1.2.3

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789830093857

RM 12.95


FOCUS PT3 KSSM TINGKATAN 1.2.3 - siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatakan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid ! 

REVISI :
- grafik sistem bahasa
- galeri i-THINK
- peta konsep
- kesalahan lazim

PENGUKUHAN & PENTAKSIRAN :
- praktis formatif
- praktis sumatif
- jawapan lengkap

CIRI-CIRI EKSTRA :
- mesej fokus

  • Unit : 5
  • Page : 160
  • Size : 20x27 cm (WxH)