1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Hi Nursery First Science Activity Book 2 Awal Sains Buku Aktiviti 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Hi Nursery First Science Activity Book 2 Awal Sains Buku Aktiviti 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830071282

RM 4.90


Keempat-empat buah buku siri ini ditulis khusus untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun agar mereka boleh mempelajari dan menguasai konsep asas sains. Buku bacaan dan buku aktiviti dalam siri ini membolehkan kanak-kanak menguasai dan memperkasakan pengetahuan serta kemahiran asas sains mereka.

Units : 24
Pages : 24
Size : 20 x 27 (W x H cm)