1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Guan Ai Dong Wu Gu Shi Ji Ma Lai Xiong E Le 关爱动物故事集—保护它们 1:马来熊饿了

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Guan Ai Dong Wu Gu Shi Ji Ma Lai Xiong E Le 关爱动物故事集—保护它们 1:马来熊饿了

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830095363

RM 12.90


我们的世界有许多独特的动物。但遗憾的是,其中一些动物有灭绝的危险。动物濒临灭绝的主要原因是栖息地遭到破坏、非法狩猎和环境污染。

此系列是特为提高小朋友关爱濒危动物意识而编写的。了解它们是拯救它们的第一步。随着小朋友的成长,他们将理解保护这些动物的必要性。

Page:32
Size: 25 x 25 cm (H x W cm)