1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Sains Buku 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Sains Buku 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830098401

RM 4.30


  • Menguasai Kemahiran Saintifik
  • Membina Kemahiran Berfikir Secara Kritis
  • Mengukuhkan Kemahiran Kognitif
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai Kemahiran Abad Ke-21

Unit  :  6
Page  :  47
Size  :  21 X 30 (W X H CM)