1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Pendidikan Islam Buku 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Pendidikan Islam Buku 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830098449

RM 4.30


  • Memantapkan Koordinasi Mata Tangan
  • Membantu Perkembangan Kognitif
  • Mengukuhkan Penguasaan Asas Al-Quran
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai Kemahiran Abad Ke-21

Unit  :  5
Page  :  48
Size  :  21 X 30 (W X H CM)