1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Matematik Buku 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Pintar Prasekolah Matematik Buku 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830098388

RM 4.30


  • Memantapkan Koordinasi Mata Tangan
  • Membantu Perkembangan Kognitif
  • Mengukuhkan Penguasaan Konsep Asas Matematik
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai Kemahiran Abad Ke-21

Unit  :  9
Page  :  47
Size  :  21 X 30 (W X H CM)