1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 1 2 3 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 1 2 3 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789672779124

RM 31.95


FOCUS PT3 KSSM TINGKATAN 1.2.3 - siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatakan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3). 

REVISI :

 • Infografik
 • Kata Kunci
 • Info Islam
 • Glosari

PENGUKUHAN & PENTAKSIRAN :

 • Praktis Formatif
 • Praktis PT3
 • Kertas Model PT3 
 • Jawapan Lengkap

CIRI-CIRI EKSTRA :

 • Cabaran KBAT
 • Aplikasi Harian
 • PAK-21
 • Kod QR

Unit : 88
Page  :  444
Size  :  19 X 26 (W X H CM)