1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Spotlight PA21 UPSR Penulisan Bahasa Melayu

Spotlight PA21 UPSR Penulisan Bahasa Melayu

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674660482

RM 10.70 RM 11.90


SPOTLIGHT PA21 PENULISAN BAHASA MELAYU UPSR ditulis khusus untuk keperluan murid-murid sekolah rendah khasnya murid-murid yang akan menduduki peperiksaan UPSR. Buku ini mengandungi 168 contoh penulisan dalam Kertas 2 yang merangkumi tiga bahagian : Bahagian A (Memindahkan Maklumat), Bahagian B (Membuat Ulasan) dan Bahagian C (Menulis Karangan). Setiap bahagian menepati tema dalam sukatan pelajaran dan format peperiksaan yang terkini serta sesuai dengan tahap pencapaian murid-murid sekolah rendah.

Unit : 3
Muka Surat : 232
Saiz : 18 x 26 (W x H cm)