1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Kamus Peribahasa

Kamus Peribahasa

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789673359509

RM 30.90


KAMUS PERIBAHASA ini mengandungi ungkapan simpulan bahasa, pepatah dan perumpamaan. Setiap ungkapan disusun mengikut entri bagi memudahkan pelajar mencari peribahasa yang diperlukan. Kamus ini boleh digunakan sebagai rujukan dari peringkat sekolah rendah sehingga prauniversiti.

  • Mengandungi hampir 7680 ungkapan peribahasa yang disusun mengikut entri.
  • Setiap ungkapan peribahasa diberikan maksud yang mudah difahami.
  • Contoh penggunaan ungkapan peribahasa dalam ayat.
  • Ilustrasi yang bersesuaian untuk membantu pemahaman sesuatu ungkapan.
Muka Surat : 594
Saiz : 17 x 25 (W x H cm)