1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Amazing Teks Rujukan KSSM Geografi Tingkatan 3 -2020

Amazing Teks Rujukan KSSM Geografi Tingkatan 3 -2020

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728007

RM 23.90


Amazing merupakan siri revisi lengkap dan komprehensif yang ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dab Pentaksiran (DSKP) dalam kurikulum baharu, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Siri ini diterbitkan sebagai pelengkap buku teks bagi membantu murid membuat rujukan dan latihan kendiri. Penggunaan visual, halaman berwarna dan reka letak Amazing mendedahkan murid kepada pengalaman pembelajaran abad ke-21.

Ciri-ciri Istimewa 

  • Nota lengkap 
  • Soalan KBAT
  • Peta pemikiran 
  • Praktis Sumatif 
  • Panduan Kerja Lapangan 
  • Pentaksiran Akhir Tahun 
  • Jawapan

Unit:11
Page: 198
Size: 26 x 19 cm (H x W cm)