1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Oxford Fajar] Ace Ahead Teks STPM Perniagaan Semester 3 Edisi Ketiga

[TOPBOOKS Oxford Fajar] Ace Ahead Teks STPM Perniagaan Semester 3 Edisi Ketiga

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834729165

RM 36.00


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini dan Skim Pentaksiran STPM yang terkini yang disediakan ole Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM).Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan Kertas 3 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

  • Nota yang padat,lengkap dan sistematik
  • Kolum sisi yang informatif untuk merangsang minda,rujukan cepat dan maklumat tambahan
  • Peta pemikiran memudahkan pemahaman dan ulang kaji
  • Soalan latihan mengikut sebagai ujian persediaan
  • Jawapan cadangan
  • Dinilai oleh Lembaga Penasihat Oxford Fajar
Unit : 4
Pages : 342
Size : 20 x 27 ( W x H ) cm