1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [TOPBOOKS Oxford Fajar] Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga

[TOPBOOKS Oxford Fajar] Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 3 Edisi Ketiga

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834729196

RM 40.00


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini dan Skim Pentaksiran STPM terkini yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia(MPM).Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang mengambil mata pelajaran Geogarafi Kertas 3 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

  • Nota yang padat,lengkap dan sistematik
  • Kolum sisi yang informatif untuk merangsang minda,rujukan cepat dan maklumat tambahan 
  • Peta pemikiran memudahkan pemahaman dan ulang kaji
  • Soalan latihan mengikut piawai STPM
  • Jawapan cadangan
Unit : 8
Pages : 232
Size : 20 x 27 ( W x H ) cm