1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5 KBSM

[Oxford Fajar] Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5 KBSM

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834719616

RM 30.00


  • Nota padat dan efektif yag disusun secara sistematik menepati huraian sukatan pelajaran
  • Visual berwarna dan menarik untuk mempertingkatkan tahap pemahaman pelajaran
  • Latihan pengukuhan insentif berbentuk teori dan amali pada akhir setipa bab
  • Soalan kemahiran berfikir asas tinggi (KBAT) pada latihan yang berkaitan 
  • Dua set kertas model SPM yang mirip kertas peperiksaan sebenar
  • Jawapan cadangan untuk tujuan semakan dan rujukan 
Unit: ,.34
Muka Surat: 370
Saiz: 22X31 (WxH cm)