1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Oxford Fajar] Siri Kolej Vokasional Pengajian Islam

[TOPBOOKS Oxford Fajar] Siri Kolej Vokasional Pengajian Islam

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728168

RM 21.90


Buku ini diterbitkan sukatan kursus Pengajian Islam bagi para pelajar peringkat diploma di Kolej Vokasional. Buku ini mengandungi lima bab, iaitu Konsep Ketuhanan dan Kerasulan serta Kejadian Insan dan Alam; Bimbingan Bersumberkan Al-Quran, Hadis dan Ideologi; Islam sebagai Al-Din dan Sistem Sosial Islam; Harta Pemilik dan Pekerjaan dalam Islam; serta Muamalah, Perundangan dan Falsafah Ibadah Menurut Islam. Selain para pelajar Kolej Vokasional, buku ini juga sesuai untuk dijadikan bahan rujukan oleh para pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang mengambil bidang pengajian Islam atau sesiapa sahaja yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam.

Ciri-ciri Utama:
- Mengikut sukatan kursus terkini subjek Pengajian Islam untuk Kolej Vokasional
- Teks dilengkapi dengan jadual, rajah dan gambar bagi membantu pemahaman pelajar
- Huraian dan nota yang mudah difahami bagi membantu pelajar memahami topik yang dibincangkan
- Latihan di akhir setiap bab bagi membantu pelajar menguasai topik yang dipelajari.

  • Unit : 5
  • Page : 200
  • Size : 20x27 cm (WxH)