1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Siri Kolej Vokasional Keusahawanan

[Oxford Fajar] Siri Kolej Vokasional Keusahawanan

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728151

RM 21.90


Buku ini diterbitkan mengikut sukatan kursus Keusahawanan bagi para pelajar peringkat diploma di Kolej Vokasional seluruh Malaysia. Buku ini memberikan pendedahan tentang konsep keusahawanan, proses penyediaan rancangan perniagaan serta etika keusahawanan yang boleh menarik minat para pelajar untuk menceburi bidang ini. Buku ini mengandungi lima bab, iaitu Pengenalan kepada Keusahawanan, Etika, Profesionalisme dan Tanggungjawab Sosial, Rancangan Perniagaan, Pengurusan Perniagaan Kecil serta School Enterprise. Selain para pelajar Kolej Vokasional, buku ini juga sesuai untuk dijadikan bahan rujukan oleh para pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang mengambil bidang perniagaan dan keusahawanan atau sesiapa sahaja yang berminat dalam bidang ini.

Ciri-ciri Utama :
- Mengikut sukatan pelajaran terkini subjek Keusahawanan untuk Kolej Vokasional
- Teks dilengkapi dengan jadual, rajah dan gambar bagi membantu pemahaman pelajar
- Nota yang mudah difahami bagi membantu pelajar memahami asas keusahawanan
- Latihan di akhir setiap bab bagi membantu pelajar menguasai topik yang dipelajari
- Imbasan semula isi kandungan di akhir setiap bab bagi mengukuhkan pemahaman pelajar

  • Unit : 5 
  • Page : 150
  • Size : 20x27 cm (WxH)