1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Score In STPM Pengajian Am (Penggal 2)

Score In STPM Pengajian Am (Penggal 2)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834720865

RM 9.90 RM 11.00


  • Berdasarkan silibus STPM terkini
  • Mengikut skim pentaksiran STPM terkini
  • 8 set kertas model peperiksaan STPM
  • Berserta soalan STPM sebenar terpilih 2013-2016
  • Jawapan cadangan disediakan
Muka surat: 74
Saiz:20x27 (WxH cm)