1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Persepsi & Ekspresi Dalam Pendidikan Seni Visual Buku Aktiviti Tingkatan 3

[Oxford Fajar] Persepsi & Ekspresi Dalam Pendidikan Seni Visual Buku Aktiviti Tingkatan 3

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834726980

RM 17.90


Siri Persepsi & Ekspresi ini merupakan siri buku aktiviti Pendidikan Seni Visual yang diterbitkan khusus untuk membantu guru mengendalikan pentaksiran di dalam kelas. Buku ini dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu :

  1. Nota Pantas- membantu murid membuat rujukan pantas
  2. Latihan Pengukuhan- disusun mengikut topik dan Tahap Penguasaan berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
  3. Aktiviti Amali- membantu murid menjana idea secara kreatif dalam menghasilkan karya

Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) mulai tahun 2019
- Menepati Standard Pembelajaran dan Tahap Penguasaan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
- Nota Pantas
- Latihan Pengukuhan
  > Disusun mengikut subtopik
  > Soalan KBAT
  > Jawapan
- Aktiviti Amali

  • Unit : 11
  • Page : 62
  • Size : 30x22 cm (WxH)