1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Pengajian Islam Edisi Kedua -2011

Pengajian Islam Edisi Kedua -2011

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834702113

RM 35.90


Buku Pengajian Islam Edisi Kedua ini telah dikemas kini supaya kandungannya menepati silibus mata pelajaran Pengajian Islam untuk IPTS (LAN 1004). Penulisan buku ini bukan sahaja untuk membantu para pelajar peringkat Ijazah Sarjana Muda di IPTS untuk menguasai mata pelajaran Pengajian Islam malah lebih daripada itu adalah untuk melahirkan warganegara khususnya siswazah Islam yang benar-benar faham akan tasawur Islam sebagai satu cara hidup yang bersepadu dan seimbang serta mampu menyelesaikan sebarang masalh dan cabaran. Buku ini mengandungi 15 bab yang merangkumi kesemua tema utama sukatan pelajaran, iaitu Islam dan Konsep-konsep Asas, Islam sebagai Peradaban dan Tamadun, Institusi Islam serta Islam dan Cabaran Semasa.

Walaupun kandungan buku Pengajian Islam Pengajian Islam ini disusun mengikut keperluan mata pelajaran Pengajian Islam di IPTS, nama buku ini juga sesuai dijadikan rujukan oleh para pelajar IPG, Politeknik, IPTA serta orang ramai yang ingin menambahkan serta mendalami pengetahuan mereka tentang Tamadun Islam. Buku ini juga mengandungi jawapan lengkap yang dapat diperoleh daripada buku dan laman Oxford Fajar.

Unit : 15
Muka surat : 360 
Saiz : 26 x 19 ( H x W cm )