1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Kamus Kata Ganda (Edisi Kedua)

[Oxford Fajar] Kamus Kata Ganda (Edisi Kedua)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834717957

RM 14.95


  • Lebih daripada 1000 entri disusun khas untuk keperluan para pelajar pada peringkat sekolah rendah dan menengah
  • Terdiri daripada tiga bahagian, iaitu bahagian entri kata ganda, entri rujukan pantas jenis kata ganda, dan entri rujukan pantas maksud kata ganda.
  • Pelbagai ilustrasi berwarna-warni disediakan untuk menambah kefahaman dan menarik minat pelajar
  • Nota ringkas berkaitan dengan penggandaan dan kata ganda sebagai maklumat tambahan kepada pelajar
  • Bonus: Sudut pengayaan bagi memantapkan penguasaan bahasa Melayu pelajar.

Entri kata ganda berwarna bagi memudahkan pencarian dan menarik perhatian pelajar

Ilustrasi berwarna-warni bagi menambah kefahaman pelajar

Contoh-contoh ayat bagi menunjukkan penggunaan entri kata ganda dalam konteks

Makna yang tepat, ringkas dan padat

Jenis kata ganda disediakan bagi memperjelas kefahaman pelajar

Maksud kata ganda yang pelbagai dinyatakan

Page:159
Size: 19 x 13 cm (H x W cm)