1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Kamus Bergambar j-QAF KSSR

[Oxford Fajar] Kamus Bergambar j-QAF KSSR

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834717964

RM 18.50


Oxford Fajar

Mengandungi 5 bahagian, iaitu bahagian Tematik (entri bergambar), bahagian Bahasaku (asa tatabahasa Arab), bahagian Galeri Istilah (merangkumi istilah- istilah yang digunakan dalam Pendidikan Islam), bahagian Galeri Jawi (mengikut ejaan terkini) dan bahagian PAFA (Perkara Asas Fardu Ain).

  • Lebih daripada 3000 ENTRI yang disusun secara sistematik dan menepati keperluan murid-murid Tahap 1 dan Tahap 2 sekolah rendah
  • PADANAN bahasa Malaysia . Jawi . bahasa Arab untuk setiap entri disesuaikan mengikut pembelajaran Pendidikan Islam, Jawi dan bahasa Arab Modul j-Qaf KSSR khususnya dan Sukatan Pelajaran JAIS, JAIJ dan JAWI amnya.
  • Sebutan Arab dalam tulisan Rumi ditandakan dengan warna yang berlainan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan dengan betul.
  • Tambahan Topik Baharu - Alam Semula Jadi, Kampungu, Sains dan Teknologi, Gerak Kerja Kokurikulum dan Tayammum.
  • Mengandungi ILUSTRASI dan FOTO yang berwarna-warni lagi menarik untuk memperjelas makna
  • Menampilkan konsep i-THINK dalam bab PAFA 1 - Tayammum
  • Mengandungi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam bahagian Tematik untuk diaplikasikan oleh murid-murid dalam kehidupan harian mereka
Unit:54
Page:107
Size:26 x 19 (H x W cm)