1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Atlas Eksplorasi Geografi Tingkatan 1-5

[Oxford Fajar] Atlas Eksplorasi Geografi Tingkatan 1-5

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834700386

RM 19.90


Atlas Eksplorasi Geografi Tingkatan 1-5 telah disusun sedemikian rupa agar kandungan dan maklumat yang dikemukakan dapat dimanfaatkaan oleh semua pelajar sekolah menengah yang mempelajari mata pelajaran Geografi.

Ciri Esklusif Atlas ini:

  • Kandungan yang menepati Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah, iaitu Bahagian A: Kemahiran Geografi dan Bahagian B: Geografi Fizikal dan Kemanusiaan.
  • Fakta yang dikemukakan adalah padat, kemas kini dan komprehensif.
  • Mengandungi pelbagai bahan grafik berwarna dan menarik yang dirancang secara sistematik untuk mempertingkat tahap pemahaman pelajar.
  • Disertakan pelbagai contoh dari seluruh pelosok dunia untuk tujuan perbandingan dengan keadaan dan situasi di Malaysia.
  • Laman info dan Laman IT disediakan untuk maklumat tambahan.
  • Indeks disertakan untuk memudahkan pelajar mencari maklumat.
Bab : 14 
Muka Surat : 204
Saiz : 22 x 29 (W x H cm)