1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Oxford Fajar] Amazing Sains Tingkatan 3

[TOPBOOKS Oxford Fajar] Amazing Sains Tingkatan 3

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728021

RM 23.90


Amazing merupakan siri revisi lengkap dan komprehensif yang ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam kurikulum baharu, Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Siri ini diterbitkan sebagai pelengkap buku teks bagi membantu murid membuat rujukan dan latihan kendiri. Penggunaan visual, halaman berwarna dan reka letak Amazing mendedahkan murid kepada pengalaman pembelajaran abad ke-21.

CIRI-CIRI ISTIMEWA:
- nota lengkap
- soalan KBAT
- peta pemikiran
- praktis sumatif
- Pentaksiran akhir tahun
- jawapan

  • Unit : 10
  • Page : 188
  • Size : 20 x 27 (W x H cm)