1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Amazing Bahasa Arab KSSM Tingkatan 1 (16/17)

Amazing Bahasa Arab KSSM Tingkatan 1 (16/17)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834719715

RM 21.50 RM 23.90


Ia merupakan siri revisi lengkap dan komprehensif yang ditulis mengikut sukatan pelajaran baharu, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran ( DSKP ) 2017. Siri ini diterbitkan sebagai pelengkap buku teks bagi membantu murid membuat rujukan dan latihan kendiri. Penggunaan visual, halaman berwarna dan reka letak siri ini mendedahkan murid kepada pengalaman pembelajaran abad ke-21.

Unit : 8
Muka Surat : 186
Saiz : 20 x 27 ( W x H cm )