1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 2 (Edisi Keempat)

Ace Ahead Teks STPM Geografi Semester 2 (Edisi Keempat)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728113

RM 40.00


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini dan Skim Pentaksiran STPM terkini yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang mengambil mata pelajaran Geografi Kertas 2 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

Eksklusif!
* Nota yang padat, lengkap dan sistematik.
* Kolum sisi yang informatif untuk merangsang minda, rujukan cepat dan maklumat tambahan.
* Peta pemikiran memudahkan pemahaman dan ulang kaji
* Soalan latihan mengikut piawai STPM.
* Jawapan cadangan
* Dinilai oleh Lembaga Penasihat Oxford Fajar

  • Unit : 17
  • Page : 408
  • Size : 20x27 cm (WxH)