1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Oxford Fajar] Ace Ahead STPM Perniagaan: Pengurusan Semester 2 Edisi 4

[Oxford Fajar] Ace Ahead STPM Perniagaan: Pengurusan Semester 2 Edisi 4

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834728083

RM 36.00


Buku ini merupakan buku rujukan komprehensif yang diterbitkan berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini dan Skim Pentaksiran STPM terkini yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Tujuan buku ini ditulis adalah untuk membantu pelajar yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan Kertas 2 memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan STPM.

Eksklusif

  • Nota yang padat, lengkap dan sistematik
  • Kolum sisi yang informatif untuk merangsang minda, rujukan cepat dan maklumat tambahan
  • Peta pemikiran memudahkan pemahaman dan ulang kaji
  • Soalan latihan mengikut piawai STPM 
  • Jawapan cadangan 
  • Dinilaikan oleh Lembaga Penasihat Oxford Fajar 

Unit : 4
Page : 322
Size : 19 x 26 (H x W cm)